Jessica Ek

Om Jessica Ek

Grundare av minsip.se. Special Matter Expert (SME) i Millennium för SIP. Länsövergripande SIP-samordnare i Västra Götaland. Samordnare för implementeringen av Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa i VG.
Kontakt