Nuvarande status
Inte påbörjad
Kostnad
Gratis

Samverkan med SIP-Helt enkelt är en webbutbildning som skapades för dig som snabbt och lätt vill lära dig lite mer om samverkan. Denna utbildning är framtagen i samarbete med tm8s.

Samverkan med SIP-Helt enkelt vänder sig till alla som vill ha lite mer in-put i sitt arbete med samverkan.

Samverkan med SIP-Helt enkelt erbjuder på ett avskalat och effektivt sätt tankar om hur man lyckas med samverkan på 8 min.

Utbildningen följs av ett kort kunskapstest och när hela utbildningen är genomförd får du ett kunskapsbevis.

LYCKA TILL!