Nuvarande status
Inte påbörjad
Kostnad
Gratis

Introduktionsfilm

SIP-Helt enkelt är en webbutbildning som skapades för dig som snabbt och lätt vill lära dig grunderna i SIP. Denna utbildning är framtagen i samarbete med Min SIP.

SIP-Helt enkelt vänder sig till anställda inom kommun och region, men även till andra berörda verksamhet så som Försäkringskassan och Kriminalvården. Man kan använda den som nyanställd eller som erfaren, som introduktion eller som hur-var-det-nu-igen.

SIP-Helt enkelt erbjuder på ett avskalat och effektivt sätt 7 webbaserade nanoutbildningar på max 5 minuter vardera, om ”SIP-processen”. ”SIP-processen” är den process som pågår från upptäckt behov till avslut.

SIP-Helt enkelt kommer även ta fram utbildningarna ”SIP-i lagstiftningen” och ”SIP- i förhållande till andra planer” samt fördjupningsutbildningarna ”Delaktighet”, ”Mötesledare”, ”SIP för barn och unga” samt ”SIP i samband med utskrivning från slutenvården”.

Samtliga avsnitt följs av ett kort kunskapstest och när hela utbildningen är genomförd får du ett kunskapsbevis.

LYCKA TILL!